1. <tr id="nh1v6"><nobr id="nh1v6"></nobr></tr>
     <output id="nh1v6"><track id="nh1v6"></track></output>
    1.    首页   公司介绍   产品展示   阀门知识  行业新闻   应用案例   联系我们
     产品分类
         首页-产品展厅-二位三通直动式电磁阀  
     二位三通直动式电磁阀
     产品名称:二位三通直动式电磁阀
     产品型号:SLV
     二位三通直动式电磁阀价格
     咨询电话:15000472794
     传真:15000472794
      相关产品
      二位二通直动式关联式电磁阀<常闭型>
      铜系列二口二位直动式电磁阀《常闭型》
      二位三通直动式电磁阀
      铜系列二口二位直动式电磁阀 <常开型>
      二位三通直动式电磁阀详细介绍

     二位三通直动式电磁阀

     我公司专业生产二位三通直动式电磁阀,直动式电磁阀,青铜二位三通直动式电磁阀,不锈钢二位三通直动式电磁阀,内螺纹二位三通直动式电磁阀

     二位三通直动式电磁阀工作原理:一进二出:(ZC2/31) 当电磁阀线圈通电时,出介质端(2)第一路打开,第二路(3)关闭;

     SLV系列二位三通直动式电磁阀

     SLV二位三通直动式电磁阀系列

     SLV1常闭型系列;SLV2常开型系列

     SLV3换向型系列;SLV4通用型系列 

     SLV5自动排气型系列 

     SLV1常闭型号规格

     接管
     口径
     流量
     通径
     mm
     CV值

     压力差(Kgf/cm2)

     最大
     流体
     温度
     线圈
     配置
     功率 线圈
     等级

     订货型号以下表中
     电压为220VAC50/60HZ

     最小压力 最大工作压力

     VA

      

     W

      

     空气
     瓦斯
     水、热水液体 轻油≤20CST
     阀体 顶部 阀体 顶部 AC DC AC DC AC DC AC220V DC24V 黄铜阀体 不锈钢阀体
     1/8” 1.5 1.2 .07 0.05 0 8 5 8 5 8 5 80 D 22 13 F SLV1DF02N1AV1 SLV1DF02N3AV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 6 5 6 5 6 5 80 D 22 13 F SLV1DF02N1AV2 SLV1DF02N3AV2
     2.5 1.2 .21

     0.05

     0 5 4 5 4 5 4 80 D 22 13 F SLV1DF02N1AV3 SLV1DF02N3AV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV1DF02N1AV4 SLV1DF02N3AV4
     1/4” 1.5 1.2 .07 0.05 0 8 5 8 5 8 5 80 D 22 13 F SLV1DF02N1BV1 SLV1DF02N3BV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 6 5 6 5 6 5 80 D 22 13 F SLV1DF02N1BV2 SLV1DF02N3BV2
     2.5 1.2 .21 0.05 0 5 4 5 5 5 4 80 D 22 13 F SLV1DF02N1BV3 SLV1DF02N3BV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV1DF02N1BV4 SLV1DF02N3BV4

      

      

     SLV2常开型号规格

     接管
     口径
     流量
     通径
     mm
     CV值

     压力差(Kgf/cm2)

     最大
     流体
     温度
     线圈
     配置
     功率 线圈等级

     订货型号以下表中电压为
     220VAC 50/60HZ

     最小
     压力
     最大工作压力

     VA

      

     W

      

     空气
     瓦斯
     水、热水液体 轻油≤20CST
     阀体 顶部 阀体 顶部 AC DC AC DC AC DC AC220V DC24V 黄铜阀体 不锈钢阀体
     1/8” 1.5 1.2 .07 0.05 0 8 5 8 5 8 5 80 D 22 13 F SLV2DF02N1AV1 SLV2DF02N3AV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 6 5 6 5 6 5 80 D 22 13 F SLV2DF02N1AV2 SLV2DF02N3AV2
     2.5 1.2 .21

     0.05

     0 5 4 5 4 5 4 80 D 22 13 F SLV2DF02N1AV3 SLV2DF02N3AV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV2DF02N1AV4 SLV2DF02N3AV4
     1/4” 1.5 1.2 .07 0.05 0 8 5 8 5 8 5 80 D 22 13 F SLV2DF02N1BV1 SLV2DF02N3BV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 6 5 6 5 6 5 80 D 22 13 F SLV2DF02N1BV2 SLV2DF02N3BV2
     2.5 1.2 .21 0.05 0 5 4 5 5 5 4 80 D 22 13 F SLV2DF02N1BV3 SLV2DF02N3BV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV2DF02N1BV4 SLV2DF02N3BV4

     SLV3常开型号规格

     接管
     口径
     流量
     通径
     mm
     CV值

     压力差(Kgf/cm2)

     最大
     流体
     温度
     线圈
     配置
     功率 线圈
     等级

     订货型号 以下表中电压为
     220VAC50/60HZ

     最小
     压力
     最大工作压力

     VA

      

     W

      

     空气
     瓦斯
     水、热水液体 轻油≤20CST
     阀体 顶部 阀体 顶部 AC DC AC DC AC DC AC220V DC24V 黄铜阀体 不锈钢阀体
     1/8” 1.5 1.2 .07 0.05 0 12 8 12 8 12 8 80 D 22 13 F SLV3DF02N1AV1 SLV3DF02N3AV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 10 7 10 7 10 7 80 D 22 13 F SLV3DF02N1AV2 SLV3DF02N3AV2
     2.5 1.2 .21

     0.05

     0 8 6 8 6 8 6 80 D 22 13 F SLV3DF02N1AV3 SLV3DF02N3AV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 7 5 7 5 7 5 80 D 22 13 F SLV3DF02N1AV4 SLV3DF02N3AV4
     1/4” 1.5 1.2 .07 0.05 0 12 8 12 8 12 8 80 D 22 13 F SLV3DF02N1BV1 SLV5DF02N3BV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 10 7 10 7 10 7 80 D 22 13 F SLV3DF02N1BV2 SLV3DF02N3BV2
     2.5 1.2 .21 0.05 0 8 6 8 6 8 6 80 D 22 13 F SLV3DF02N1BV3 SLV3DF02N3BV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 7 5 7 5 7 5 80 D 22 13 F SLV3DF02N1BV4 SLV3DF02N3BV4

     SLV4常开型号规格

     接管
     口径
     流量
     通径
     mm
     CV值

     压力差(Kgf/cm2)

     最大
     流体
     温度
     线圈
     配置
     功率 线圈
     等级

     订货型号以下表中电压为220VAC50/60HZ

     最小
     压力
     最大工作压力

     VA

      

     W

      

     空气
     瓦斯
     水、热水液体 轻油≤20CST
     阀体 顶部 阀体 顶部 AC DC AC DC AC DC AC220V DC24V 黄铜阀体 不锈钢阀体
     1/8” 1.5 1.2 .07 0.05 0 6 4 6 4 6 4 80 D 22 13 F SLV4DF02N1AV1 SLV4DF02N3AV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 5 3.5 5 3.5 5 3.5 80 D 22 13 F SLV4DF02N1AV2 SLV4DF02N3AV2
     2.5 1.2 .21

     0.05

     0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV4DF02N1AV3 SLV4DF02N3AV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 80 D 22 13 F SLV4DF02N1AV4 SLV4DF02N3AV4
     1/4” 1.5 1.2 .07 0.05 0 6 4 12 4 6 4 80 D 22 13 F SLV4DF02N1BV1 SLV4DF02N3BV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 5 3.5 10 3.5 5 3.5 80 D 22 13 F SLV4DF02N1BV2 SLV4DF02N3BV2
     2.5 1.2 .21 0.05 0 4 3 8 3 4 3 80 D 22 13 F SLV4DF02N1BV3 SLV4DF02N3BV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 3.5 2.5 7 2.5 2.5 2.5 80 D 22 13 F SLV4DF02N1BV4 SLV4DF02N3BV4

      

     SLV5常开型号规格

     接管
     口径
     流量
     通径
     mm
     CV值

     压力差(Kgf/cm2)

     最大
     流体
     温度
     线圈
     配置
     功率 线圈
     等级

     订货型号以下表中电压为
     220VAC50/60HZ

     最小
     压力
     最大工作压力

     VA

      

     W

      

     空气
     瓦斯
     水、热水液体 轻油≤20CST
     阀体 顶部 阀体 顶部 AC DC AC DC AC DC AC220V DC24V 黄铜阀体 不锈钢阀体
     1/8” 1.5 1.2 .07 0.05 0 8 5 8 5 8 5 80 D 22 13 F SLV5DF02N1AV1 SLV5DF02N3AV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 6 5 6 5 6 5 80 D 22 13 F SLV5DF02N1AV2 SLV5DF02N3AV2
     2.5 1.2 .21

     0.05

     0 5 4 5 4 5 4 80 D 22 13 F SLV5DF02N1AV3 SLV5DF02N3AV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV5DF02N1AV4 SLV5DF02N3AV4
     1/4” 1.5 1.2 .07 0.05 0 8 5 8 5 8 5 80 D 22 13 F SLV5DF02N1BV1 SLV5DF02N3BV1
     2.0 1.2 .14 0.05 0 6 5 6 5 6 5 80 D 22 13 F SLV5DF02N1BV2 SLV5DF02N3BV2
     2.5 1.2 .21 0.05 0 5 4 5 5 5 4 80 D 22 13 F SLV5DF02N1BV3 SLV5DF02N3BV3
     3.0 1.2 .23 0.05 0 4 3 4 3 4 3 80 D 22 13 F SLV5DF02N1BV4 SLV5DF02N3BV4

      

      

     电磁阀订货型号说明

      

     序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     电磁阀的种类 控制方式 线圈配置形式 线圈等级 电压 密封材料 阀体材料类型 连接 流量通径(mm) 其它选配
     例如 SLV 1 D F 02 N 1 A V3  
      

      

     代号:1:常闭

     2:常开

     3:换向型

     4:通用型

     5:常闭

     (自动排气)

     代号:

      

      

     D=DIN标

     准接线盒

     塑封线圈

     (配阀体

     类型:铜1

     不锈钢3

     W:

     金属罩壳出线式

     (配阀体

     类型:铜1

     不锈钢4)

      

     S:

     德国NASS

     线圈

     (配阀体

     类型:铜1

     不锈钢3

     F=

     F级

      

      

      

     02=220VAC

     230VAC

     50/60HZ

     01=110VAC

     120VAC

     50/60HZ

     05=24VAC

     13=DC24V

     12=DC12V

     其它电压
     请咨询公司

      

     V=

     VITON

      

      

     E=

     EPDM

      

      

     N=NBR

     1=铜

     3=不锈钢

     “1和3配D型线圈)

     2=铜

     4=不锈钢

     “2和4配W型线圈

      

     阀体类型祥
     见规格尺寸表

     A=1/8”

     B=1/4”

      

     V1=1.5×1.2

      

     V2=2.0×1.2

      

     V3=2.5×1.2

      

     V4=3.0×1.2

      

      

      

      

      

      

     N:螺纹连接

     美标NPT

      


     SLV系列线圈参数表

     线圈型式和编号 电压 功率 所配电磁阀SLV系列
     50HZ VA 60HZ VA 直流
     起动 保持 起动 保持 W
     D04-3101 AC220V 55 22 55 18  
     W07-3101 AC220V 50 20 50 16

     D04-3106

     W07-3106

     DC24V   13

     D04-3106

     W07-3107

     DC24V 13


     版权所有:上海阀门二厂有限公司
     热线:15000472794 15000472794传真:15000472794
     沪ICP备3543154号 未经允许 严禁复制本站内容
      

     阀门客服
     • 点击这里给我发消息
     • 点击这里给我发消息
     w66利来国际